Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

Mezun Memnuniyeti Anketi

 

Değerli Mezunumuz,

Bu anket formu, siz değerli mezunlarımızın üniversitemiz ile ilgili görüşlerini belirlemek ve memnuniyet düzeyinizi ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Ankete vereceğiniz samimi ve doğru cevaplar, sizlerin beklentilerini karşılamaya yönelik iyileştirmeleri yapmamıza olanak verecektir.

Anketimiz yeni mezun anketi niteliği taşımakta olup 2018 yılı öncesi mezun olanlar için ayrı bir anket yapılacaktır.

İlginize ve katılımınıza teşekkür ederiz.

 


VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

 

 

Kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, sağlık verilerimin işlenmesine, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince,  Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından ;

 

  1. Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C.Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler
  2. Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler
  3. Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar
  4. Fotoğraf, kamera, video konferans ve toplantı kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler
  5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler vb.)
  6. (Yabancı Öğrenciler İçin) ırkı, etnik kökeni, (Kimlikte Bulunması Halinde) dini, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, (Engel Durumu Olanlar İçin) sağlığı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
  7. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel verilerimin

 

Yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına ve mevzuatta sayılı görevleri yerine getirebilmesi için yurt içi ve yurt dışı menşeili kurumlarla paylaşılmasına peşinen izin verdiğimi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında https://kvkk.subu.edu.tr adresinde bulunan Aydınlatma metnini ve haklarımı okudum ve kabul ediyorum

 

 

       RIZAM VARDIR